Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a unui imobil în suprafață de de 197 mp. situat în municipiul Sighetu Marmației str. Dragoș Vodă nr. 157 B 2019-05-27
30 / 2019 cu privire la neexercitarea de către municipiul Sighetu Marmației a dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Sighetu Marmației str. Piața Libertății nr. 8 2019-05-27
29 / 2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 73/2018 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Sighetu Marmației, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 Regiuni/ în parteneriat, a proiectului de investiție „Achiziție de mijloace de transport publice - autobuze electrice" precum și a Acordului de parteneriat nr. 137561 din data de 20.11.2018 încheiat în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației nr. 95/2018 privind aprobarea formei finale a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca și lider de parteneriat și municipiul Sighetu Marmației ca partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziției de mijloace de transport publice - autobuze electrice" 2019-05-27
28 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici - actualizarea prețului contractului de achiziție publică - aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare/dotare și extindere Grădinița cu program prelungit nr. 7, Sighetu Marmației" 2019-05-27
27 / 2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici - actualizarea prețului contractului de achiziție publică - aferenți obiectivului de investiții „Construire bloc de locuințe C1.2/48 în municipiul Sighetu Marmației str. Făget zona Fux" 2019-05-27
26 / 2019 privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele situate în municipiul Sighetu Marmației, str. Nicolae Titulescu nr. 9 2019-05-27
25 / 2019 privind neasumarea la nivelul municipiului Sighetu Marmației a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local aferente Programului pentru Școli al României 2019-05-27
24 / 2019 privind aprobarea bugetului local al municipiului Sighetu Marmației pe anul 2019 2019-05-22
23 / 2019 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Muzeul Maramureșean a proiectului „Restaurata Memoriae. Restaurări și revitalizare patrimoniu muzeal mobil la casa Muzeu Ioan Mihaly de Apșa din Sighetu Marmației” în calitate de lider de proiect în cadrul Programului RO-CULTURA parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, Apelul 2 de proiecte „Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate" 2019-04-24
22 / 2019 privind aprobarea participării Ansamblului Folcloric Mara al Centrului cultural Sighetu Marmației la proiectul cultural de anvergură "Festivalul Internațional de Artă Carpathian Space" din Ucraina (Ivano - Franskivsc) în perioada 3-5 mai 2019 precum și aprobarea alocării sumei necesare pentru organizarea ședinței extraordinare a Asociației Secretarilor de Municipii din România în perioada 07-10 mai 2019 în municipiul Sighetu Marmației. 2019-04-24
21 / 2019 privind validarea mandatului de consilieri local al dlui Bodnar Vasile 2019-04-24
20 / 2019 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției locale a municipiului Sighetu Marmației pe anul 2019. 2019-03-29
19 / 2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației pentru anul 2019. 2019-03-29
18 / 2019 privind aprobarea constituirii Consiliului comunitar consultativ la nivelul municipiului Sighetu Marmației precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 2019-03-29
17 / 2019 privind aprobare P.U.Z. „Amplasare pod rutier peste râul Tisa” Sighetu Marmației județul Maramureș. 2019-03-29
SIPOCA 35
weather
° C
Sighetu Marmației
07:09
25 June 2019

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14