Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
77 / 2018 cu privire la neexercitării de către municipiul Sighetu Marmaţiei a dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Dragoş Vodă nr. 22 2018-08-30
76 / 2018 privind aprobarea iniţierii, depunerii şi implementării de către Municipiul Sighetu Marmaţiei, a proiectului "Construcţii Grădiniţe Regiunea Nord-Vest" (Cod MySMIS 125153), în calitate de Partener, cu Ministerul Educaţiei Naţionale U.M.P.M.R.S.U. - Lider de proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional POR 2014-2020 România, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 1 O .1 Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi fom1are, Apel POR/10/2018/10/10.1.a/ APC/7 REGIUNI, pentru Obiectivul „Grădiniţă program normal Sighetu Mannaţiei, judeţ Maramureş" 2018-08-30
75 / 2018 cu privire la aprobarea P.U.Z "Parcelare teren în vederea construirii unui cartier rezidenţial" în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Făget 2018-08-30
74 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetul Marmaţiei pe anul 2018 precum şi modificarea listei de investiții aferente 2018-08-30
73 / 2018 privind aprobarea iniţierii, depunerii şi implementării de către Municipiul Sighetu Marmaţiei, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/în parteneriat, a proiectului de investiţie „Achiziţie de mijloace de transport publice - autobuze electrice" 2018-07-30
72 / 2018 cu privire la aprobarea P .U.Z "Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare şi sistematizare verticală, reclame pe faţadă şi în parcări, stâlp publicitar împrejmuire şi organizare de şantier" în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Avram Iancu nr. 22 2018-07-30
71 / 2018 privind aprobarea Notei conceptuale respectiv a Temei de proiectare - actualizate, aferente proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spital Municipal Sighetu Marmaţiei" 2018-07-30
70 / 2018 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri proprietate privată, între municipiul Sighetu Marmaţiei şi Parohia Romano Catolică Sighetu Marmaţiei 2018-07-30
69 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetul Marmaţiei pe anul 2018, efectuarea unor virări de credite bugetare precum şi modificarea listei de investiţii aferente 2018-07-30
68 / 2018 privind aprobarea iniţierii, depunerii şi implementării de către Municipiul Sighetu Marmaţiei, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Obiectiv specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 regiuni (Cod nr. POR/381/13), a proiectului de investiţie ”Marmaţia - cultură şi cunoaştere pentru integrare socială" 2018-07-30
67 / 2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, "Modernizare şi extindere sistem de supraveghere video" în municipiul Sighetu Marmaţiei 2018-07-30
66 / 2018 privind încetarea contractului de concesiune nr. 4435 din 04 martie 2009 încheiat între Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei în calitate de concedent şi dl Vălean Dragoş Sebastian în calitate de concesionar 2018-07-30
65 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: "Refacerea stratului de uzură din zona Centrului Istoric şi a străzilor adiacente" din municipiul Sighetu Marmaţiei 2018-07-30
64 / 2018 privind aprobarea efectuării unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Cuza Vodă bl. 6, ap. 4 2018-07-30
63 / 2018 privind aprobarea efectuării unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Independenţei bl. 5, ap. 34 2018-07-30
weather
° C
Sighetu Marmației
09:14
14 December 2018

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14