Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
92 / 2018 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui imobil 2018-10-26
91 / 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Sighetu Marmaţiei pentru anul şcolar 2018-2019 respectiv în cadrul comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 2018-10-26
90 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetu Marmaţiei pe anul 2018 precum şi modificarea listei de investiţii aferente 2018-10-26
89 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: Optimizare infrastructură de operare a transportului public "Modernizare autobază transport şi reabilitarea străzii Mihai Viteazu" 2018-10-15
88 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: "Reabilitarea Modernizarea şi Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei" 2018-10-10
87 / 2018 privind aprobarea de către Municipiul Sighetu Marmaţiei, a proiectului "REABILITA.REA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI" în calitate de Lider de proiect cu Spitalul municipal Sighetu Marmaţiei în calitate de Partener, în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 - Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate , Operaţiunea A- Ambulatorii 2018-10-10
86 / 2018 privind aprobarea modificării listei de investiţii aferente bugetului local consolidat al municipiului Sighetul Marmaţiei pe anul 2018 precum şi efectuarea unor virări de credite bugetare 2018-10-10
85 / 2018 privind aprobarea unui proiect pilot de sistematizare pe orizontală a unor zone publice din municipiul Sighetu Marmaţiei 2018-09-27
84 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetu Marmaţiei pe anul 2018 precum şi modificarea listei de investiţii aferente 2018-09-27
83 / 2018 privind iniţierea procedurii de atribuire directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sighetu Marmaţiei respectiv publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţului de intenţie referitor la atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sighetu Marmaţiei 2018-09-20
82 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetul Marmaţiei pe anul 2018 precum şi modificarea listei de investiţii aferente 2018-09-10
81 / 2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale a municipiului Sighetu Marmaţiei 2018-08-30
80 / 2018 privind eliberarea de către Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei în regim de urgenţă a certificatelor de urbanism precum şi a autorizaţiilor de construcţie/ desfiinţare 2018-08-30
79 / 2018 privind acordul municipiului Sighetu Marmaţiei - în calitate de vecin - cu privire la realizarea de către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco Catolică de Maramureş a lucrărilor de „Mansardare şi modernizare construcţie existentă S+P+E şi reabilitare faţadă" asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Piaţa Libertăţii nr. 25 2018-08-30
78 / 2018 privind acordul municipiului Sighetu Marmaţiei - în calitate de vecin - cu privire la realizarea de către S.C. BEST DRIVE AMA S.R.L. a unor lucrări de construire pe terenul situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Dragoş Vodă nr. 22A 2018-08-30
SIPOCA 35
weather
° C
Sighetu Marmației
21:36
17 February 2019

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14