Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2019 privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele situate în municipiul Sighetu Marmației str. Cloșca nr. 8. 2019-03-29
12 / 2019 privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară asupra unui imobil situat în municipiul Sighetu Marmației str. Tudor Vladimirescu nr. 1, având ca destinație „Casa Culturii și Civilizației Evreiești Elie Wiesel”. 2019-03-29
11 / 2019 privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmației str. Bogdan Vodă nr. 35, având ca destinație „Sala de sport polivalentă”. 2019-03-29
10 / 2019 privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară asupra unui imobil situat în municipiul Sighetu Marmației str. Bogdan Vodă nr. 14, având ca destinație Primăria municipiului Sighetu Marmației „Sala de sport polivalentă”. 2019-03-29
9 / 2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Mihalca Ioan Grigore. 2019-03-29
8 / 2019 privind aprobarea Programului principalelor activități cultural artistice pe anul 2019 în municipiul Sighetu Marmației 2019-02-27
7 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Sighetu Marmației pe anul școlar 2019-2020 2019-02-27
6 / 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Sighetu Marmației 2019-02-27
5 / 2019 privind aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric MARA al Centrului Cultural Sighetu Marmației în localitățile Kiev și Cernăuți 2019-02-27
4 / 2019 privind aprobarea efectuării unor operațiuni de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele situate în municipiul Sighetu Marmației, str. Iuliu Maniu nr. 53 2019-01-31
3 / 2019 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2019 2019-01-31
2 / 2019 privind aprobare P.U.Z. "Construire spălătorie auto, vulcanizare, auto service, spații comerciale, prestări servicii și spații de depozitare" în municipiul Sighetu Marmației str. Făget 2019-01-31
1 / 2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2018 și aprobarea folosirii excedentului bugetar din anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al municipiului Sighetu Marmației pe anul 2019 2019-01-31
118 / 2018 privind aprobarea inițierii depunerii și implementării de către Municipiul Sighetu Marmației în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 4e "Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare", Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planuri de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI, a proiectului de investiție "Optimizarea infrastructurii de operare a transportului public: Modernizarea autobazei de transport și reabilitarea străzii Mihai Viteazu din Sighetu Marmației" și a cheltuielilor legate de acesta 2018-12-20
117 / 2018 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 89/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Optimizare infrastructură de operare a transportului public "Modernizare autobază transport și reabilitarea străzii Mihai Viteazu" 2018-12-20
SIPOCA 35
weather
° C
Sighetu Marmației
03:10
26 August 2019

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14