Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

ANUNȚ PUBLIC

 

ANUNȚ


privind rezultatul Procedurii de selecție a partenerilor în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6. Educație și competență, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. Apel de proiecte nr. 4, Program "Școala pentru toți".

Urmare a Anunţului selecţie parteneri nr. 12.726/ 03.10.2016, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare aprobată cu modificările prin Legea nr. 362-2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218-2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă,

Municipiul Sighetu Marmaţiei a organizat Procedura de selecţie a partenerilor, pentru programul de finanţare mai sus-amintit, termenul limită de depunere a propunerilor de parteneriat fiind 17.10.2016, ora 15,00.

Obiective specifice:

OS 6.2 "Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural".

OS 6.3 "Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic".

OS 6.4 "Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională".

OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive".

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele CATEGORII:

1.3.1. Acțiuni cu impact direct asupra FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI PREVENIRII/REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII;

1.3.2. Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE;

1.3.3. Acțiuni destinate DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII RESURSELOR UMANE din școli.

Informații privind ofertanții participanți și rezultatele evaluării dosarelor:

Comisia de evaluare s-a întâlnit la data 25.10.2016, ora 10,00 pentru a analiza documentele primite din partea aplicanţilor, în vederea parcurgerii etapei a 2-a a procesului de selecţie parteneri. Aplicantul Asociaţia „Sf. Tadeu Iuda" s-a retras din procesul de evaluare a dosarelor de candidatură (adresa nr. 13.986/25.10.2016).

Nr. crt.

Ofertant - participant la selecție

Nr. înregistrare, data

Punctaj

1.

Asociaţia „START PENTRU PERFORMANŢĂ"

13.393/17.10.206

85 puncte

2.

Asociaţia „ALL 4 YOU"

13.392/17.10.2016

85 puncte

3.

SC JOB TRAINER MOTOC SRL

13.384/17.10.2016

70 puncte

4.

Asociația  „SF. TADEU IUDA"

13.374/17.10.2016

-

 

Concluzii:

Punctajul total obţinut de către Aplicanţi, ca urmare a evaluării dosarului de candidatură depus, califică pentru calitatea de PARTENER pe următorii aplicanţii: Asociaţia „START PENTRU PERFORMANŢĂ", Asociaţia „ALL 4 YOU", SC JOB TRAINER MOTOC SRL, cu respectarea tuturor prevederilor Procedurii de selecţie a partenerilor.

 

Partenerii au fost notificaţi despre rezultatul Procedurii de selecţie şi vor fi iniţiate demersurile de colaborare şi încheiere a unui Acord de Parteneriat şi cele de elaborare a proiectului pentru POCU "Şcoala pentru toţi".

 

 

Înapoi


PLATFORMA ONLINE CU CETATENII
SIPOCA 35
Audit energetic Spital Municipal
weather
° C
Sighetu Marmației
17:10
17 January 2021

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14