Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Municipiul Sighetu Marmatiei a depus spre finantare doua proiecte în cadru POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție UE), stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educației. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

 

Municipiul Sighetu Marmaţiei, în calitate de Solicitant şi Partener a depus, spre finanţare, două proiecte în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

 

1.Proiectul „ROMarmaţia - abordare integrată a sărăciei şi excluziunii sociale", al cărui Lider de parteneriat este Municipiul Sighetu Marmaţiei, are ca obiectiv general creşterea calităţii vieţii la nivelul unei comunităţi marginalizate în care există populație aparținând minorității rome din Sighetu Marmatiei, prin furnizarea de intervenţie integrată, în corespondenţă cu nevoile individuale şi cele ale gospodăriei din care fac parte, pentru 550 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, adulţi şi copii, cu o pondere de 50% persoane de etnie roma şi 50% de gen feminin.  

Una dintre problemele de fond ale comunităţii marginalizate este atitudinea de autosegregare a acesteia faţă de restul comunităţii. Aceasta este în stransă legatură cu discriminarea şi lipsa implicării comunităţii şi cetăţenilor ei în soluţionarea problemei cu care se confruntă persoanele aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care trăiesc acolo. Propunem prin proiect derularea de acţiuni care să intervină în această problema socială atât la nivelul comunităţii, prin cresterea implicarii acesteia in solutionarea problemelor sociale ale zonei marginalizate, cat si la nivelul atitudinii beneficiarilor fata de propria situatie, prin cresterea rezilientei la discriminare si determinarea lor in a deveni proactivi fata de propria viata, fata de problemele corelate cu riscul de saracie si excluziune sociala, implicandu-i in actiunile proiectului.

Prin proiect ne dorim dezvoltarea unor servicii integrate la nivelul comunităţii vizate, prin mai multe tipuri de acţiuni:

- îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 110 gospodării,

- 45 persoane adulte aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială vor beneficia de un program de tipul „a doua sansa", apoi vor fi incluse în măsuri de ocupare,

- 280 de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala (50% persoane de etnie roma, 50% femei) vor participa la masuri de ocupare, toti vor capata noi competente profesionale si deprinderi necesare ocuparii, toti vor fi asistaţi pentru angajare, 85 îşi vor gasi un loc de munăa, din care, pentru 55 angajatorul va beneficia de subventionarea locului de muncă creat, iar 30 persoane vor fi sustinute să-şi dezvolte initiativele antreprenoriale (auto-ocupare),

- 200 de copii vor beneficia de acţiuni de susţinere a educaţiei prin sprijin concret de tipul hranei calde, pregătirea pentru scoala şi transportul la şcoală, furnizare de produse necesare participării (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, articole de igiena), dublate de constientizarea parintilor prin educatie parentala despre importanta educatiei in viitorul copiilor, acţiuni de tip after-school, creşterea atractivităţii educaţiei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului (lei, inclusiv TVA eligibil) este de 10.210.725,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 10.006.511,14 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Sighetu Marmaţiei este de  125.400,00 lei.

 

 

2,Proiectul "Servicii integrate în reţea comunitară - soluţie împotriva sărăciei SIG-NET", în care Municipiul Sighetu Marmaţiei este Partener, are ca şi obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin furnizarea de servicii integrate sociale, educaţionale, de ocupare, medicale, socio-medicale pentru 550 persoane aflate în risc de sărăcie dintr-o comunitate marginalizată din Sighetu Marmaţiei, din care 10% persoane de etnie romă.

Una dintre problemele de fond ale comunitatii marginalizate este lipsa comportamentului civic, a atitudinii de responsbailitate sociala la nivel de comunitate.

Prin proiect se urmăreşte dezvoltarea participării active a membrilor comunitatii, astfel ca dupa 3 ani de implementare a proiectului, comunitatea să aibă capacitatea de a interveni singură în soluţionarea problemelor sociale cu care se confruntă. Ne dorim ca prin proiect să cream un pact social local, implementarea activitatilor generand creşterea implicarii voluntarilor in furnizarea de servicii, si cresterea motivatiei pentru schimbare la cele 550 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care vor beneficia de acţiunile proiectului, astfel:

- 50 de gospodării vor beneficia de măsuri de îmbunătăţire a conditiilor de locuit,

- 120 de copii aflaţi în risc de sărăcie si excluziune sociala vor beneficia de sprijin concret de tipul hranei calde, furnizarea de produse necesare participării (imbracaminte, încăltaminte, rechizite, articole de igiena), dublate de constientizarea parintilor prin educatie parentala despre importanta educatiei in viitorul copiilor, acţiuni de tip after-school, creşterea atractivitatii educatiei,

- 300 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (10% persoane de etnie roma, 50% femei) vor participa la măsuri de ocupare pentru a dobândi competenţe profesionale, vor fi asistaţi pentru angajare, iar 65 isi vor găsi un loc de muncă, angajatorul beneficiind de subvenţionarea locului de muncă creat pentru 30 persoane, iar alte 30 persoane vor fi sustinute să-şi dezvolte initiativele antreprenoriale (autoocupare).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului (lei, inclusiv TVA eligibil) este de  10.823.869,00 lei, din care, asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 10.607.391,62 lei, contribuţia proprie a Municipiului Sighetu Marmaţiei este de 216.477,38 lei (inclusiv TVA eligibil) (1,14%).

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


SIPOCA 35
Audit energetic Spital Municipal
weather
° C
Sighetu Marmației
03:35
23 February 2020

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14