Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Serviciul Public Asistenţă Socială se ocupă de:

 

Cererile tip sunt în format '.doc' și pot fi vizualizate și tipărite cu ajutorul programului Microsoft Word sau cu ajutorul programului Word Viewer care este disponibil gratuit pe pagina oficială a companiei Microsoft.

 

OBȚINEREA INDEMNIZAȚIEI DE NAȘTERE
Se acordă mamelor care au născut primii patru copii născuți vii. 

 

Acte necesare:

 • Cerere tip (download sau din holul Primăriei) 
 • Declarație tip privind rangul copilului (xerox - holul Primariei )
 • Buletinul de identitate al solicitantei
 • Certificatul de naștere (original și copie xerox) al copilului pentru care se solicită indemnizația 
 • După caz, orice alte acte în original și copie xerox, solicitate de salariații serviciului social 

 

Indemnizația de naștere se acordă dacă solicitarea a fost făcuta în termen de șase luni de la naștere.

 

OBȚINEREA ALOCAȚIEI DE STAT 
Acte necesare:
 • Cerere tip (xerox-holul Primăriei)
 • Certificatul de naștere al copilului, original și copie xerox 
 • Buletinul de identitate al unuia dintre părinți 
 • Un dosar
 • După caz, orice alte acte care să dovedească identitatea sau calitatea solicitantului (în original și copie xerox): 
  - sentința de divorț
  - certificat de căsătorie 
  - hotărâre de încredințare a minorului 
  - decizie (dispoziție) de instituire a curatelei, tutelei

 

OBȚINEREA ALOCAȚIEI FAMILIALE COMPLEMENTARE 

Beneficiază de alocație familială complementară familiile formate din soț, soție și unul sau mai mulți copii minori cu un venit net lunar pe persoană de sub 1.500.000 lei.


Familiile cu copii minori școlari au obligația de a prezenta din 3 în 3 luni adeverințele școlare, în caz contrar dosarul va fi suspendat din plată.

 

Acte necesare :

 • Cerere tip (download ) privind componența familiei și declaratie tip privind veniturile familiei 
 • Copii xerox ale actelor de identitate, ale certificatelor de naștere pentru toți membrii familiei, al certificatului de căsătorie, al livretului de familie
 • Acte privind veniturile: adeverințe de salar net, cupoane de pensie, taloane indemnizații, plasamente, alocatii, copii de pe fila de CEC, etc.
 • Adeverințe școlare pentru copiii elevi
 • Alte acte, solicitate, după caz, de salariații Serviciului Social
 • Un dosar plic

 

OBȚINEREA ALOCAȚIEI DE SUSȚINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ

Beneficiază de alocație de susținere familiile formate din părinte și unul sau mai mulți copii minori, cu un venit net lunar pe persoană de sub 1.500.000 lei Este obligatorie prezentarea din 3 în 3 luni a adeverinței școlare, în caz contrar dosarul va fi suspendat din plată.

 

Acte necesare :

 • Cerere tip (download )privind componența familiei și declarație tip privind veniturile familiei 
 • Copii xerox ale actelor de identitate, ale certificatelor de naștere pentru toți membrii familiei, al livretului de familie, a sentinței de divorț ori de stabilire a domiciliului copilului minor, certificatul de deces al celuilalt părinte, etc.
 • Acte privind veniturile: adeverințe de salar net, cupoane de pensie, taloane indemnizații, plasamente, alocații, copii de pe fila de CEC, etc.
 • Adeverințe școlare pentru copiii elevi
 • Alte acte, solicitate, după caz, de salariații Serviciului Social
 • Un dosar plic

 

CONȚINUTUL DOSARULUI PENTRU CANTINA SOCIALĂ
Acte necesare :
 • Cerere
 • Buletin de identitate - copie
 • Certificat de naștere - copie (pentru copii sub 14 ani)
 • Certificat de căsătorie - copie
 • Certificat de deces - copie, dacă este cazul
 • Sentință de divorț - copie, dacă este cazul
 • Adeverințe scolare
 • Adeverințe medicale
 • Certificate medicale- pentru persoanele cu handicap
 • Cupon pensie
 • Cupon de alocație
 • Cec de alocație - copie
 • Dosar plic

 

ÎNSCRIERE ÎN CĂMIN DE BĂTRÂNI 
Acte necesare:
 • Cerere
 • Certificatul de naștere - copie
 • Certificatul de căsătorie - copie
 • Buletin de identitate - copie
 • Cupon de pensie
 • Adeverință medicală de la Circa Sanitară, cu recomandarea medicului de internare în cămin de bătrâni
 • Aviz epidemiologic
 • Examen coprobacteriologic
 • Examen RB
 • Examen pulmonar
 • Examen psihiatric
 • Examen dermato-veneric
 • Anchetă socială (fișa geriatrică de evaluare) de la SPA
 • Carnet de asigurat

 

PRIMIREA VENITULUI MINIM 
Acte necesare:
 • Buletinele de identitate în original și copie xerox pentru toți membrii familiei care au împlinit 14 ani. În mod obligatoriu, domiciliul din buletine trebuie sa fie același pentru toți membrii familiei;
  Copii xerox și originalele actelor de stare civilă ( de căsătorie ale parinților, de naștere ale parinților și ale copiilor)
 • După caz, copia certificatui de deces al unuia dintre părinți, sentințe de divorț, de stabilire a pensiei alimentare, hotărâre de încredințare ori de luare în plasament a copilului minor, etc.
 • Adeverințe privind veniturile realizate în luna anterioară, copii ale deciziilor de pensionare, de încadrare ca persoană cu handicap, cupoane de pensie, de alocație de stat, de alocație complementară, indemnizații de orice fel;
 • Adeverință de elev sau student , cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de bursă și cuantumul acesteia;
 • Adeverință de la Direcția de Venituri str. Crișan nr.2
 • Adeverință de la Administrația Financiară str. Universității nr. 23
 • Adeverință de la Biroul Agricol str. Victoriei 35
 • Adeverințe de la Agenția de Ocupare și Formare Profesională pentru toți membrii familiei care sunt apți de muncă, inclusiv pentru tinerii care au împlinit 16 ani și nu mai frecventează cursuri școlare la zi. Fac excepție mamele care au în îngrijire copii în vârstă de până la 7 ani , care însă vor prezenta din 3 în 3 luni cuponul de alocație a copilului;
 • Acte medicale pentru persoane inapte de muncă;
 • Orice alte acte care vor fi solicitate de salariații din cadrul Serviciului Protecție și Asistență Socială

 

NOTĂ:

 • Copiile xerox se iau în considerare numai după confruntarea lor cu originalele, care nu trebuie să fie expirate sau deteriorate
 • Orice modificare a componenței familie, a veniturilor, a domiciliului sau reședinței, schimbarea numelui ori a stării civile, vor fi anunțate în scris în termen de 30 de zile și se vor anexa actele doveditoare
 • Persoanele apte de muncă din familiile care beneficiază de prevederile Legii Nr.416/2001 sunt obligate să presteze lunar un număr de 72 de ore de muncă în interes comunitar. Modul de organizare al acestor ore de muncă va fi afișat în timp util la sediul Serviciului Public Asistență Socială str. Dacia nr. 1

 

 

ACTE NECESARE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP PERSOANĂ ADULTĂ

Acte necesare:

 • Dosar cu şină
 • Cerere tip HG 430/2008 (de la SPAS Sighetu M. - camera nr. 5 sau DAS Maramureş)
 • Act de identitate bolnav, original şi copie
 • Adeverinţă de venit:
  - adeverinţă salariu - pentru salariaţi
  - decizie de pensionare, pt. pensioarii pe caz de boală (copie xerox)
  - ultimul talon de pensie - pentru pensionari
  - adev. Circa financiară - pt. Cei care nu realizează venituri
 • Anchetă socială - model cadru HG 430/2008 de la SPAS Sighetu Marmaţiei în urma unei cereri depusă în acest sens (camera nr. 5)
 • Documente medicale: 
  - scrisoare medicală/referat medic specialist - ORIGINAL
  - bilet de ieşire din spital (nu mai vechi de 3 luni) - ORIGINAL
  - scrisoare medicală de la medicul de familie, conf. HG 430/2008
  - investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (nu mai vechi de 3 luni)

 

Informaţii suplimentare la tel. 0262/217009;

Program cu publicul: Luni - Joi 
D.A.S. Maramureş, Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 54 (lângă spitalul TBC) 

 

ACTELE NECESARE ANGAJĂRII DE ASISTENT PERSONAL
Acte necesare: 
 • Cerere de angajare depusă de asistentul personal;
 • Copie de pe actele de identitate şi de stare civilă, bolnav şi asistent personal;
 • Copie de pe actele de studii, pentru asistentul personal;
 • Cazier judiciar asistent personal;
 • Adeverinţă medicală medicina muncii (psiholog şi dl. Dulugea Sorin, Staţia de salvare);
 • Adeverinţă medic de familie;
 • Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris, pentru angajare (Sediul SPAS, str. Dragoş Vodă nr. 35);
 • Declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 448/2006 (Sediul SPAS, str. Dragoş Vodă nr. 35);
 • Repartiţie de la Oficiul Local Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Sighetu Marmaţiei, în baza unei adrese emisă de S.P.A.S. Sighetu M. (Camera nr. 5);
 • Copie certificat de încadrare în grad bolnav;
 • Acordul scris al D.A.S. Maramureş, în vederea angajării de asistent personal;
 • Carnet de muncă/declaraţie notarială că nu deţine carnet de muncă, angajat;
 • Certificat de atestare fiscală angajat (Administraţia Financiară Sighetu M.);
 • Dosar cu şină exterioară.


ATENŢIE! DOSARUL COMPLET SE DEPUNE PÂNĂ ÎN DATA DE 20 A LUNII. Asistentul personal are obligaţia de a anunţa orice modificare în situaţia bolnavului în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestui fapt.

MEDIEREA FORȚEI DE MUNCĂ PE PLAN LOCAL

Acte necesare:

 • Copie C.I.
 • Cerere 
 • CV Europass

 

Înapoi


SIPOCA 35
weather
° C
Sighetu Marmației
22:32
26 January 2020

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14