Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Serviciul Urbanism se ocupă de:

 

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Acte normative :

 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001    

 

Acte necesare :  

 • Cerere tip conform ordinului
 • Extras CF în original (cu valabilitate de 30 de zile);
 • Schița cadastrală vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș), întocmită de un topograf autorizat; 
 • Plan de încadrare în zonă;
 • Plan de situație;
 • Memoriu tehnic justificativ (date tehnice, destinația, echiparea cu utilități);
 • Chitanța de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării 

 

NOTÃ: documentația se va prezenta în două exemplare.

 

 

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Acte normative :

 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție , republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001 

 

Acte necesare:

 • Cerere tip pentru autorizație de construire conform ordinului
 • Anexă tip la cerere, completată de proiectant 
 • Dovada achitării taxei de autorizare 
 • Extras de carte funciară (original și copie) nu mai veche de 30 de zile sau certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, sau contract de concesiune; 
 • Certificat de urbanism (copie) în termen de valabilitate și corelat cu obiectul cererii de autorizare; 
 • Avizele și studiile solicitate prin certificatul de urbanism; 
 • Documentația tehnică în minim 2 exemplare 
 • Piese scrise;
 • Piese desenate;
 • Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării 
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecatorești

 

OBȚINEREA VIZEI PE SCHIȚA DE DEZMEMBRARE 

Acte necesare: 

 • Cerere
 • Plan încadrare în zonă scara 1:1000 
 • Schița de dezmembrare 3 exemplare calc, 1 exemplar xero-copie cu următoarele înscrisuri: 
  - medalion scara 1:2880 sau 1:1440 
  - detaliu plan cadastral scara 1:1000
  - identificare parcelă - intravilan 
  - fișa bunului imobil 
 • Dovada achitării taxei de viză schiță de dezmembrare 50.000 lei

 

ELIBERAREA ADEVERINȚELOR DE NOTARE ÎN C.F. 
Acte necesare:
 • Cerere
 • Schița cadastrală vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș) și Primăria Sighetu-Marmației - după caz
 • Extras CF actualizat
 • Copie autorizație de construire 
 • Contract de concesiune (după caz) 
 • Dovada achitării taxei de concesiune 
 • Timbru fiscal 2000 lei
 • Dovada plății taxei regularizare eliberată de inspector
 • Certificat de impunere fiscală pentru imobilul care face obiectul solicitării 

 

NOTĂ: Pozițiile 5 și 6 valabile pentru notări de garaje sau alte construcții executate pe terenul statului român.

 

OBȚINEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU 
Acte necesare:
 • Cerere tipizată sau de mână care să cuprindă obiectul de activitate, orarul de funcționare și nr tel
 • Documentul care atestă dreptul de folosire al spațiului unde își desfășoară activitatea agentul economic (ex. contract de vânzare-cumparare, titlul de proprietate, coala C.F., contract de închiriere avizat de Administrația Financiară, contract de locație, etc.)
 • Plan de situație + releveu
 • Acceptul vecinilor și al asociației de locatari pentru spații situate în blocuri de locuințe sau pentru case acceptul vecinilor de pe o rază de 50 m (Tabel cu acordul vecinilor download  sau din holul Primăriei xerox)
 • Copie după autorizația de construcție pentru accesul din exterior la spațiile comerciale situate la parterul blocurilor de locuit, acolo unde este cazul. 
 • Copie statut sau autorizație de independent sau asociație familială, certificat de înregistrare și acte adiționale referitoare la spațiul pentru care solicită autorizarea (după caz).

 

ADEVERINȚA DE INTRAVILAN 
Acte necesare:
 • Cerere
 • Schița de dezmembrare a terenului, vizată de OCOT (Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Maramureș)
 • Extras C.F. actualizat (sau titlu de proprietate al terenului)
 • Timbru fiscal 2000 lei
Înapoi


SIPOCA 35
weather
° C
Sighetu Marmației
23:24
26 January 2020

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14